Deze cursus CD bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt vooral een beschrijving gegeven van alle belangrijke menuís en submenuís, evenals het gereedschappalet en de andere paletten. Naast deze uitgebreide beschrijving (handig als eerste aanzet voor beginners en wellicht hier en daar bruikbaar als naslag voor wat gevorderden) staat dit deel ook vol met allerlei nuttige tips. Uiteraard wordt een en ander verduidelijkt met afbeeldingen van van de diverse menu's. In dit deel wordt Photoshop 7 behandeld en in het volgende deel (de verschillen met) ook Photoshop CS.

Natuurlijk is het totaal niet de bedoeling om heel Photoshop te behandelen. Daar zijn al boeken vol van geschreven en daar staan hele teams achter. Ik richt me vooral op de belangrijke en praktische zaken, vooral waar het de modelfotografie betreft.Op deze CD zijn deze keer geen foto's toegevoegd en is ook bij de voorbeelden geen gebruikt gemaakt van fotowerk. Dit vanwege het portretrecht van de modellen en om een en ander betaalbaar te houden. Wel is veelvuldig gebruik gemaakt van screenshots, om een en ander te verduidelijken. Net als de in handel verkrijgbare boeken en CD's, bestaat ook mijn CD uit veel tekst. Helaas onvermijdelijk als je een en ander duidelijk wil uitleggen.

Het gevorderde deel laat vooral praktische tips en trucs zien bij het gebruik van Photoshop in de modelfotografie. Er wordt dan van voldoende kennis uitgegaan van dit beginners deel. In het gevorderde deel wordt alles zoveel mogelijk behandeld aan de hand van problemen bij de modelfotografie en hoe dit op te lossen. Hoe ga ik te werk als ik een willekeurige foto ga bewerken. Ik laat dan zien welke stappen ik allemaal zet.